Cursus Yoga – Meditatie, Compassie en Insight Dialogue voorjaar 2020

Maandag CURSUS YOGA – MEDITATIE op de maandagavond, Locatie Stokmeesterslaan 3
De cursus omvat 14 lessen en worden gegeven door Erna Knikker
De kosten voor de lessen van Erna  zijn: 14 x €16= € 224.
Als je uitsluitend moet rondkomen van een inkomen volgens de bijstandsnorm of ben je student, krijgt je 30% korting, na overleg met de voorzitter (0630220065)

Woensdag Cursus ” De vier hartskwaliteiten, op 4 woensdagavonden, Locatie Oosterkerk
vriendelijkheid, compassie, vreugde en gelijkmoedigheid.
(Brahma Viharas)
De cursus omvat 4 lessen en wordt gegeven door Marja Schokker
De kosten voor de lessen van Marja zijn: 4 x €16= € 64.

De avonden starten we met een paar milde yoga-oefeningen gericht op het openen van het hart. Met behulp van (visualisatie) meditaties ervaar je wat compassie is voor jezelf en anderen. De oefeningen zijn praktisch en gemakkelijk in te passen in je meditatieproces en je dagelijks leven. Je krijgt hand-outs mee waar uitleg wordt gegeven over compassie.

Woensdag Cursus ” Insight Dialogue 1 woensdagavond Locatie Oosterkerk
De workshop omvat 1 les en wordt gegeven door Marja Schokker
De kosten voor deze les zijn:  €16.

De hele dag door hebben we te maken met verschillende interpersoonlijke contacten vanuit verschillende rollen  Vaak ervaren we plezier in contact maar soms ook stress en moeilijkheden, Voor Gregery Kremer was dit een aanleiding om een meditatie methode te ontwikkelen waarbij opmerkzaamheid wordt beoefend in contact met medemediterenden. Insight Dialogue is mediteren in interactie. Het is vaak een enorme uitdaging om opmerkzaam te blijven in je spreken en luisteren in contact met anderen. Insight Dialogue is een mooie gelegenheid om dit te oefenen.In deze korte workshop kun je kennismaken met deze meditatiemethode.

Je kunt hier het lesschema en de leslocatie vinden van deze cursus waarvoor je je hier kunt opgeven en (voorlopig) wordt ingeschreven.

Je wordt pas definitief ingeschreven als je het inschrijfbedrag hebt overgemaakt op rekening NL29TRIO0254744796 tnv Stichting Vipassana Meditatie Zwolle met vermelding: cursus y-m . Als de naam van de rekeninghouder niet overeenkomt met de deelnemer dient de naam hiervan ook vermeld te worden. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de betalingen.