Cursus Yoga – Meditatie, Compassie en Insight Dialogue najaar 2019

Maandag CURSUS YOGA – MEDITATIE op de maandagavond,  Locatie Stokmeesterslaan 3
De cursus omvat 14 lessen en worden gegeven door Erna Knikker
De kosten voor de lessen van Erna  zijn: 14 x €16= € 224.
Als je uitsluitend moet rondkomen van een inkomen volgens de bijstandsnorm of ben je student, krijgt je 30% korting, na overleg met de voorzitter (0630220065)

Maandag CURSUS YOGA – MEDITATIE op de woensdagavond, Locatie Oosterkerk
De cursus omvat 7 lessen en worden gegeven door Erna Knikker
De kosten voor de lessen van Erna  zijn: 7 x €16= € 112.

Cursus Compassie, op 4 woensdagavonden, Locatie Oosterkerk

De cursus omvat 4 lessen en wordt gegeven door Marja Schokker

De kosten voor de lessen van Marja zijn: 4 x €16= € 64.

“ Door het beoefenen van compassie lukt het me gemakkelijker ervaringen toe te laten zoals zijn. Een zachte innerlijke hulpbron in mijn leven. Ik ben vriendelijker geworden naar mezelf en ook naar anderen. Ik ervaar meer veerkrachtig en moed in het omgaan met stress en lijden van mezelf en anderen.”    

Op 16 en 30 oktober en 13 en 27 november geeft Marja Schokker een korte cursus van 4 avonden over compassie. Net als het ontwikkelen van opmerkzaamheid en wijsheid is  compassie een belangrijke kwaliteit die je ondersteunt in je dagelijks leven.  Door actief te oefenen kun je compassie in je leven vergroten.  Compassie is zorgzame, vriendelijke en accepterende houding naar ons eigen lijden en dat van anderen. En dat valt niet altijd mee.

Misschien herken je wel dat je regelmatig streng bent voor jezelf, dat er vaak een kritische stemmetje tegen je praat. Dat je oordelen hebt over jezelf, je ervaringen of over anderen. Of je hebt regelmatig het gevoel te kort te schieten. Misschien zie je veel pijn en verdriet bij anderen en vraag je je af hoe je hiermee om kunt gaan.

De avonden starten we met een paar milde yoga-oefeningen gericht op het openen van het hart. Met behulp van (visualisatie) meditaties ervaar je wat compassie is voor jezelf en anderen. De oefeningen zijn praktisch en gemakkelijk in te passen in je meditatieproces en je dagelijks leven. Je krijgt hand-outs mee waar uitleg wordt gegeven over compassie.

De cursus is voor iedereen die compassie wil vergroten in zijn dagelijks leven en die een waardevolle verdieping wil in zijn meditatieproces. Een basiservaring met mindfulness-meditatie is aan te bevelen.

De cursus is gebaseerd op het programma Compassie in je Leven (MBCL) van Frits Koster en Erik van der Brink.

 

Workshop Insight Dialogue, op  woensdag 11 december, Locatie Oosterkerk

De workshop omvat 1 les en wordt gegeven door Marja Schokker
De kosten voor deze les zijn:  €16.

De hele dag door hebben we te maken met verschillende interpersoonlijke contacten vanuit verschillende rollen  Vaak ervaren we plezier in contact maar soms ook stress en moeilijkheden, Voor Gregery Kremer was dit een aanleiding om een meditatie methode te ontwikkelen waarbij opmerkzaamheid wordt beoefend in contact met medemediterenden. Insight Dialogue is mediteren in interactie. Het is vaak een enorme uitdaging om opmerkzaam te blijven in je spreken en luisteren in contact met anderen. Insight Dialogue is een mooie gelegenheid om dit te oefenen.In deze korte workshop kun je kennismaken met deze meditatiemethode.

Je kunt hier het lesschema en de leslocatie vinden van deze cursus waarvoor je je hier kunt opgeven en (voorlopig) wordt ingeschreven.

Je wordt pas definitief ingeschreven als je het inschrijfbedrag hebt overgemaakt op rekening NL29TRIO0254744796 tnv Stichting Vipassana Meditatie Zwolle met vermelding: cursus y-m . Als de naam van de rekeninghouder niet overeenkomt met de deelnemer dient de naam hiervan ook vermeld te worden. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de betalingen.