Ethisch drieluik

Het bestuur van de stichting verwacht van alle begeleiders van de cursussen, meditatiedagen en retraites die onder de vlag van de stichting worden georganiseerd of daar nauw mee verbonden zijn (zoals retraites), zich verbinden aan de ethische code, zoals deze in het Ethisch Drieluik is neergelegd. Dit Ethisch Drieluik is vermeld op de website van de SIM (www.simsara.nl) onder het kopje SIM.

Volgens dit Ethisch Drieluik kan iemand die tijdens een cursus, meditatiedag of retraite te maken heeft (gehad) met grensoverschrijdend gedrag van een begeleider contact opnemen met een van de twee vertrouwenspersonen, die in dat Ethisch Drieluik zijn vermeld. Voor meer informatie of hulp kun je ook contact opnemen met de voorzitter van de stichting VMZ.

Bezoek de website van de SIM