Home

Stichting Vipassana Meditatie Zwolle

Beste meditatie geïnteresseerden,

Het bestuur van de Stichting Vipassana Meditatie Zwolle heeft in de bestuursvergadering van 15 mei 2020 een analyse gemaakt van de afgelopen seizoenen.

Heel duidelijk was het om te zien dat het aantal reacties op onze activiteiten structureel steeds verder terugliep, zoals bijvoorbeeld:

  •  de meditatiedagen, die we 4x per jaar organiseren
  • de lessen Yoga- meditatie en
  • de lessen compassie en insight-dialogue 
Daarnaast worden we door de huidige Corona perikelen nogal beperkt in onze plannen. Door de 1,5 meter omgangsregels is de Yoga-Meditatie moeilijker te realiseren in de huidige ruimte’s.

Om deze reden heeft het bestuur besloten de Stichting Vipassana Meditatie Zwolle in het najaar 2020 officieel te beëindigen.

De les-activiteiten van de Stichting worden waar mogelijk overgedragen aan Erna Knikker.( yogaenzovoort@gmail.com )

Toen de Stichting werd opgericht in 2012 hadden we duidelijke doelstellingen om de Vipassana Meditatie, zoals die door Dingeman Boot is gestart, voort te zetten en verder uit te bouwen.

Deze doelstellingen zijn in de loop van de afgelopen jaren gerealiseerd.

Zo zijn in Zwolle en in de regio inmiddels voldoende leraren die toegewijd de Vipassana Meditatie onderwijzen, zoals b.v. Gerjan Schoemaker https://meditatieinstituut.nl/meditatie-zwolle/

We kijken met een goed gevoel terug op de afgelopen periode en zijn dankbaar voor al het moois dat we samen met jullie mochten ontwikkelen.

We weten dat het werk van Dingeman doorleeft bij jullie, de lezers van onze nieuwsbrief, al dan niet onder begeleiding van de genoemde leraren en begeleiders.

De Stichting zal na afwikkeling van de activiteiten het resterende banksaldo geheel volgens de Boeddhistische traditie schenken aan de stichting “ SOS- Kinderdorpen” SOS Kinderdorpen –